Ny stor butik på Vejlevej

Den 2. juni 2022 åbner vi en ny stor butik på Vejlevej.

Primus motor har været formand Margit Wintherog næstformand Hanne Petersen samt vores nye butiksbestyrer Annette Thannel.

Samtidig har vi rekrutteret 20 nye frivillige.

Corona-årene

I 2020 havde vi fået en ny formand, Margit Winther, der sammen med næstformand Hanne Petersen skabte det helt rigtige setup:

Massiv omtale og billetbestilling til de 30 pladser, vi kunne rumme.

Men Coronaen kuldkastede mødet netop som alt stod klart.

Litteratur-festival i Horsens 25.5.2019

Ole Have Jørgensen

Ole Have Jørgensen

Det blev et rigtig godt møde for de få, der fandt frem til os.
Bagefter skrev jeg:

Kære Maria, kære alle
Tusind tak til Lone og Ole og synd, Maria ikke kunne være med.
Maria: vi har overstået seancen relativt lykkeligt - og tidligt. Lone fik nye læsere blandt de fremmødte, der talte Oles familie og venner for 1/3-dels vedkommende og for 1/3-dels min kones og mine ditto. Mange bogelskere, jeg kender, var desværre på ferie.
Lone oplæste fra sine nyeste digte og svarede på spørgsmål og Ole fortalte veloplagt om sine meritter i Horsens - uddannet biolog: udgivet hæfte om vandløb i Vejle amt plus - som den klart bedste og største - den festlige og indsigtsgivende '18 år for Horsens' om hans arbejde som kommunaldirektør, hvor han sammen med borgmesteren placerede Horsens på landkortet med koncerter og Fængslet.

Bagefter fik jeg vendt konceptet med mine venner og fandt ud af at det muligvis skulle ligge på et tidspunkt, hvor skolefolk og elever har bedre tid (selv om jeg havde kontaktet VIA University, HF og gymnasier og sat plakater op). 'Brandingen' kunne også være bedre, selv om vi fik pæn omtale i lokalavisen.

Med Ole Have er programmet klar til Litteratur-festival i Horsens 25.5.2019

Nu har også Lone Hørslev har sagt ja til at komme til vores forfattermøde i 2019.

Og i vores nye butik på Grønlandsvej har vi indrettet en bogcafé, dvs. et hjørne, hvor man kan sidde med en kop kaffe eller te og kigge i de bøger, der står på reolerne rundt om én.

Litteratur-festival i Horsens 2018 "Læs en rigtig god bog"

Stor tak til forfatterne Pia Tafdrup, Dy Plambeck og Bent Vinn Nielsen, der lørdag den 9. juni 2018 var til stede i Bytorvhorsens i Søndergade.

Erfaringen var, at vi næste år skal starte med frokost, og så lave præsentation og salg i umiddelbar forlængelse af hinanden - og at vi skal anstrenge os for at finde et sted uden baggrundsstøj. Maria Helleberg, der blev forhindret i at komme, vil gerne komme i 2019.

Datoen bliver lørdag den 25.5.2019

Pia Tafdrup

Dy Plambeck

Bent Vinn Nielsen

Litteratur-festival i Horsens 2017 "Læs en rigtig god bog"

Jens Smærup Sørensen

Jens Smærup Sørensen

9. juni 2017 kunne man møde forfatterne Svend Åge Madsen, Knud Sørensen, Jens Smærup Sørensen og Jens Blendstrup i en genbrugsbutik (Kirkens Korshærs, Blå Kors', Danmissions og Røde Kors') i Horsens og købe en signeret bog af dem.
Det blev en mildt sagt behersket succes, men vi havde alligevel stort udbytte af dagen. Jens Smærup påpegede bagefter præcist, hvad vi skulle ha' styr på næste gang:

"Hvis flere end de meget få næste år skal få noget ud af sådan en dag, er det uden tvivl vigtigt, at pressen kommer med på sagen i god tid ...

En strammere plan vil jeg desuden anbefale.
Seancer med 4 forfattere af 3 kvarters længde hvert sted – således at hver forfatter hvert sted indleder med 20 minutter om sit forfatterskab og derpå signerer og svarer på spørgsmål de resterende 25 minutter.
En lørdag ville nok være den bedste dag. Med begyndelse på et mødested kl. 10:45, derpå seancer de fire steder fra kl. 11 til 11:45, og så frokost for alle fra kl. 12 til 12:45 ... og så fremdeles, til dagen kan afsluttes på mødestedet mellem kl. 15:45 og 16."

Knud Sørensen

Svend Åge Madsen

Jens Blendstrup

Frivillig i Røde Kors

Norn-indgangsparti

Norn-indgangsparti

Læs en rigtig god papirbog

Horsens er ved at få et nyt ”litteratur-event’, nemlig ’Læs en rigtig god papirbog”. Det begyndte med at jeg i januar 2017 meldte mig som Røde Kors-frivillig i en ny butik på Sundparkens butikstorv, der skulle handle med møbler, bøger, ting og sager og som var nabo til en Røde Kors-tøjbutik, der var godt i gang. Pia Mikkelsen var ansat som leder af begge butikker og hun havde lavet en Facebook-side med temmelig mange følgere. Et spændende arbejde, hvor især ældre og førtidspensionister deltog. Da Martin Lausen og jeg en dag slæbte på gamle møbler, fandt vi et slogan:

De ældre ta’r sig af ældrebyrden ved at
besøge andre ældre
slæbe rundt på ældre møbler og
forhindre ældre i kriminalitet a la salig Støvsugerbanden.

Ørumgård ved Vejle, som Knud Højgaard havde ejet, blev solgt og Røde Kors fik tilbudt indboet, der stod stuvet sammen i en utæt lade. Da jeg fik fat i fire antikvariater på skift, viste der sig at være bøger for 2900 kr., og tre af forhandlerne tog tilfredse derfra med ’Større bøndergårde i Danmark’ (i alt 3 sæt inkl. en del vandskadede bind), store bind med franske arkitektur-raderinger fra 1800-tallet samt kunst- og rejsebøger og Aalbæk Jensens ’Danske øer’. Vi solgte selv en del i butikken og min kone og jeg købte - efter aftale med Pia - flere usælgelige bøger og bogserier, ’Lys over land’ med PH, Troels Kløvedal, Weilbachs Kunstner Leksikon, Kierkegaard i 25 bind, Gyldendals Egnsbeskrivelse, ’Dagligliv i Norden’ af Troels-Lund med flere. Bogserier som disse havde antikvariaterne opgivet at sælge – til gengæld købte Aabenhus i Århus en signeret bog fra Viggo Starcke til Knud Højgaard for kun 100 kr. plus et par andre signerede. En Højgaard-stamtavle fik vi ikke afsat, men vi fik nogle flotte møbler. En lidt ulækker og beskidt oilskin-jakke fik en af boghandlerne med i købet.

De mange fine bøger til 5 eller 10 kroner gav mig den ide at lave en genbrugs-litteraturfestival med deltagelse af andre genbrugs-butikker. Det lykkedes mig at overtale først Jens Blendstrup, der syntes om ideen og vi mødtes ved Krimifestivalen, hvor han underholdt, og siden forfatterne Svend Åge Madsen, Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen. De ville gerne komme mod et beskedent honorar - stor tak til alle fire. Samtidig lavede jeg en webside, skadhede-s.dk, hvor jeg dels fortalte om min slægtsforskning, dels præsenterede de forfattere, som jeg satte højest – godt hjulpet af de anmeldelser, jeg havde læst i Information samt litteratur.dk.

Desværre koksede flere ting i den hektiske slutfase, så det nåede ikke at blive annonceret i tide og vi fik kun 4 genbrugsbutikker af 9 mulige med. Alt for få folk mødte frem, men alle hyggede sig. Svend Åge Madsen fik en snak med en Afghanistan-veteran, Knud Sørensen snakkede om vandreture og fund af sten med min kone – han gik selv lange ture med skridttæller - og Smærup gav gode råd til året efter (vi var så heldige, at han – som Svend Åge Madsen – var medlem af Det danske Akademi og med til at fordele støttekroner). De to fra Mors forærede Røde Kors flere af deres bøger og Knud Sørensen gav mig tilmed et endnu ikke udgivet digt.

Litteratur-festivalen fik 16.000 fra Statens Kunstfond og 5.000 fra Hede-Nielsen Fond i 2018. Vores formand Jørn Østergaard og jeg mødtes jævnligt med en rigtig god følgegruppe: Jesper Broberg fra Danmission, Eric Tretow-Loof og Karl Haubjerg fra Blå Kors samt Torben Ulvedal og Kirstine Madsen fra Kirkens Korshær, og vi fik Pia Tafdrup, Ib Michael, Maria Helleberg og Dy Plambeck til at komme. Vi havde håbet på at kunne bruge Kuben, et kommunalt firkantet glashus på gågaden, men der måtte vi ikke sælge bøger fra, til gengæld lod Bytorv Horsens os leje et tomt butikslokale billigt (der var blot rigeligt larmende). Frokosten købte vi i Blå Kors’ cafe. En ansøgning til Horsens Folkeblads Fond strandede i deres mail-system og en mail til Røde Kors’ redaktion nåede heller ikke frem i tide, ligesom korrespondancen med Ib Michael havnede i min egen SPAM-fælde. Selv fik vi ikke annonceret godt nok, og samtidig fik Ib Michael forfald; heldigvis trådte den inkarnerede ryger Bent Vinn Nielsen til i stedet (han slap godt fra at trodse rygeforbuddet i centeret). Endelig blev Maria Helleberg syg dagen før (men hun har lovet at komme i 2019). Men vi hyggede os og blev vigtige erfaringer rigere – og alle ”fik tidligt fri”, idet de fik lov at gå før halv tre. Dy og Pia rådede os til at undgå afbrydelse af frokostpause – det samme havde Torben Ulvedal foreslået, men da var programmet trykt. Bent var så rar at forære os flere af sine bøger.

Den nye butik var for lille og vi var for få frivillige, så til december lukkede den igen. Men vi havde fået mod på tanken og med Jørn i spidsen forsøgte en arbejdsgruppe af Martin, Pia, Gyrid Lund, Karl Haase og jeg ihærdigt at skaffe bedre lokaler. En dygtig Røde Kors-konsulent og tidligere chef for et lokalt herretøjs-magasin, Lars Krogh, blev også tilknyttet, og 26. september 2018 indviede vi væsentligt større lokaler med besøg af formanden Anders Ladekarl samtidig med at tøjbutikken i Sundparken fortsætter under Gyrids ledelse.

Det blev en hektisk, men også sjov opgave at få indrettet og fyldt en ny butik - og skaffet 15 nye frivillige på 3 uger, rekordtid ifølge Ladekarl, der i øvrigt gav Jørn Røde Kors’ Fortjensttegn for en stor indsats for Røde Kors i Hørning og Horsens. Lars Krogh fik også megen ros for sit store arbejde: han malede tilmed butik for os. Vi solgte pænt, selv af bøger. Efterfølgende blev jeg tilknyttet bogafdelingen sammen med Asger Spangsberg. Om fredagen passer jeg butik sammen med Inge Jensen fra Søvind, der i en periode havde undervist i Equador.

Blot var der efter min mening for lidt plads til bøger – jeg ku’ ønske mig at Røde Kors fik en lille bogbutik som Kirkens Korshærs på Sønderbro.

Statens Kunstfond blev ansøgt i september til næste års arrangement ligesom både Folkebladets og Hede-Nielsens fond har givet tilsagn, så der skal nok komme festival i 2019.

I oktober 2018 kom alle fra arbejdsgruppen undtagen Jørn og Pia på tre dages butikslederkursus i Vejle, arrangeret af Røde Kors. Et ganske spændende og effektivt kursus – Martin spillede med succes en ung usikker pige med dårlig personlig hygiejne, der skulle til samtale med butikslederen. To mulige udfald blev gennemspillet: fyring eller arbejde med tøjsortering i stedet for kunde-betjening. En aften fortalte en af kursisterne, Karl Arne Winther fra Haderslev, om et lidt uhyggeligt besøg i Hviderusland, som han var blevet udvalgt til som Røde Kors-udsending. De havde ikke mødt ret mange ædru mænd og det var kun institutioner for kvinder og børn, bl.a. ofre for Tjernobyl, der blev vist frem.

Den årlige landsindsamling var også en oplevelse. Jeg gik helst i de gamle gader med små lejligheder, hvor der bor mange unge og indvandrere. Stadig flere opgange får aflåst hoveddør og dørtelefon udenfor; så man må stå udenfor og ringe på til alle lejligheder og tit er der ingen der svarer –og i travle gader som Allégade kan man heller ikke høre svaret for trafikken. Sidst vrimlede gaden af betjente, jeg undrede mig indtil jeg så en stor flok værtshusgæster: Esbjerg-tilhængere, der var på vej til fodbold mod Horsens (de fik i øvrigt også mulighed for at støtte Røde Kors, da unge gymnasiaster samlede ind på stadion). Kommer man endelig ind, dukker beboerne søvndrukne op og tømmer lommer og skåle for småpenge. Et klart nej bliver sjældnere og sjældnere, mens man for 10-15 år siden i Stensballe ku’ møde rasende tilhængere af Søren Krarups bagvendte form for kristendom; de nøjedes ikke med et stilfærdigt nej. I øvrigt blev jeg nødt til at hjælpe Hanne Petersen med udlevering af bøsser til de alt for få indsamlere i år, da formanden Jørn blev syg. Dejligt at sende en familie med børn ud og få dem tilbage - børnene får et diplom og alle får kringle og kaffe.